Punjabi Lekhak

 

.. (Home) ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ (AboutUs) ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ (Contact) ਸਾਡਾ ਪਤਾ (Fonts) ਫੌਂਟਸ (Links) ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ

 
 
 
 
 
 
 
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉਤੇ ਕਾਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮਾਣ ਦੋਸਤੋ - ਰਮਨ ਸੰਧੂ.

ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਪੌੜੀ ਨਾ ਬੇਗਾਨੀ ਚੜੀਏ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਅੜੀਏ

ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਨਾ ਫੜੀਏ

ਹੱਡੀ ਤੁੜਾ ਦਿੰਦੀ ਬੇਹੱਡੀ ਜੁਬਾਨ ਦੋਸਤੋ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉਤੇ ਕਾਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮਾਣ ਦੋਸਤੋਉਹ ਯਾਰ ਕਾਹਦਾ ਜੋ ਵਕਤ ਪਏ ਤੋਂ ਨੱਠ ਜੇ

ਉਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣਿਆ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਜੇ

ਕਾਹਦਾ ਉਹੋ ਜੱਟ ਜੋ ਰੋਲੇ ਵਾਲਾ ਖਾਲ ਸੱਡ ਦੇ

ਸੂਰਮਾ ਉਹੀ ਟਿਕਜੇ ਖੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੋਸਤੋ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉਤੇ ਕਾਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮਾਣ ਦੋਸਤੋਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨ ਵਈ

ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਸਦਾ ਜਨਾਨੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਵਈ

ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਆਕੜ ਤਾਂ ਆਕੜ ਦਈਏ ਭੰਨ ਵਈ

ਢਾਹ ਲਈਏ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਰੜੇ ਭਾਵੇ ਹੋਵੇ ਭਲਵਾਨ ਦੋਸਤੋ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉਤੇ ਕਾਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮਾਣ ਦੋਸਤੋਲੱਖ ਵੈਰੀ ਕਹੇ ਵੈਰੀ ਘਰ ਜਾਕੇ ਕਦੇ ਪੀਏ ਖਾਈਏ

ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਅਬ ਜਮਾਈਏ ਨਾ

ਤਕੜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਰ ਝੁਕਾਈਏ ਨਾ

ਕਰੋ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾ ਘੁਮਾਣ ਦੋਸਤੋ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉਤੇ ਕਾਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮਾਣ ਦੋਸਤੋਜੇ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ 21 ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ 31 ਪਾ ਦੀਏ

ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਨ ਮੰਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਸਕੇ ਲੁਟਾ ਦੀਏ

ਸਾਦਿਕ ਵਾਲਿਆ ਜਿੰਦੜੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਅ ਦੀਏ

ਮੈਂ ਰਮਨ ਸੰਧੂ ਆਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੋਸਤੋ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉਤੇ ਕਾਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮਾਣ ਦੋਸਤੋ

ਲੇਖਕ: 9464294566

2013-09-09
Comments
bot vidiya raman ji
 
ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ
 
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾ. ਪਰ ਗੀਤ ਵਿਚਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ \'ਨਾ\' ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ , ਸਹੀ ਤੁਕ ਸੀ:-\"ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਕਹੇ ਕਦੇ ਵੈਰੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਏ ਖਾਈਏ ਨਾ\"
 
ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ ( ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। )
ਈਮੇਲ

     ਇਹ ਰਚਨਾ ਈਮੇਲ ਕਰੋ 

  ਵੈਬਸਾਇਟ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ : ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਫੋਨ 1-209-589-3367 (ਅਮਰੀਕਾ), 91-98159-45018 (ਭਾਰਤ)